1 / Vận Chuyển , Giao Hàng : Liên Hệ

- Đối các khu vực miền nam : 

- Đối với các khu vực khác :

- Đối với nước khác :

2 / Thanh Toán : Liên hệ

Chính sách bán hàng khác