Đối với khách hàng là cá nhân tổ chức không phải đại lý thì sẽ căn cứ vào yêu cầu của từng khách hàng sẽ có những chính sách ưu đãi

Yêu cầu : mua sản phẩm từ 4000m trở lên trong cùng 1 kích cỡ màu sắc.

Không cần xét doanh thu tháng.

Xin cảm ơn.

Chính sách bán hàng khác