• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26 (3D)
 • 27(3D)
 • 28(3D)
 • 29 (3D)
 • 30 (3D)
 • 31 (3D)
 • 32 (3D)
 • 33 (3D)
 • 34 (3D)

产品描述

MYUNG SUNG- KOREA DESIGNED

PVC TARPAULIN (SIZE 0.38*xx*xxx)

 

Thickness 0.38 mm
Width 48"-60"
Weight 500g/sqm~ 1420g/sqm ~870g/sqm
Base fabric Knit P/F1000x1000(4.5x4.5~9x9~12x12 /inch)
450x450 D
20/3x20/3
20/3x1000D
 

HS Code export  : 5903

Factory: Myung Sung Vina Co.,Ltd

Long Phu Hamlet, Phuoc Thai village, Long Thành Dist, Đồng Nai Province, Vietnam.

Tel : 84-251 3 542 966/67/69/70  -   Fax : 84- 2513 542 968

Email: myungsungvina01@gmail.com; myungsungvinakorea@gmail.com

Contract to: Mr Seo, Mr Jung, Ms. Tâm 

 

制品 其他

联系

联系

liên hệ ₫

Liên hệ ₫

制品

支持

 • : Vũ Thị Tâm

  : 0251 3 542 966/967/969/970

  : myungsungvinakorea@gmail.com

 • : Mr Seo

  : 0251 3542 966

  : myungsungvina01@gmail.com

Follow me

Counter session

 • online: 2
 • today: 149
 • yesterday: 94
 • total: 214249
 • maximum: 568
 • dateMaximum: 03.02.2022